کارشناسی-مقررات-جدید

دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۷ رئيس قوه قضائيه

ماده ۳ – رؤساي دادگستری‌ها ترتيبي اتخاذ نمايند تا كارشناسان رسمي دادگستري و نمايندگان ثبت‌اسناد در واحدهاي قضايي مستقر شوند يا از طريق سامانه الكترونيكي برخط (آنلاين) ارتباط برقرار نمايند تا چنانچه نياز به كارشناسي يا توقيف يا شناسايي يا احراز وثيقه ملكي باشد، در وقت يا خارج از وقت اداري به‌سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان كاسته شود.

دکمه بازگشت به بالا