قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

دستورالعمل اجرائي قانون نحوه معاملات واحدهاي مسكوني مصوب ۱۰/۵/۱۳۶۰ وزير دادگستري

ماده ۱۸ ـ قيمت واگذاري واحد مسكوني شخص متخلف، جهت احتساب جريمه (موضوع ماده ۵ قانون) وسيله كارشناس رسمي و طبق قيمت عادله روز انجام معامله صورت می‌گیرد.

تبصره ـ حق‌الزحمه كارشناسي از محل ده درصد جريمه پرداخت می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا