قوانین و مقررات وکالت

خروج كارآموزان وكالت از شمول بخشنامه شماره ۵۷۹۷/م/۱۱۰ مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۹ مصوب ۲۷/۹/۱۳۷۹ رئیس قوه قضائیه

بنا بر اعلام كانون وكلاي دادگستري مركز، برخي از واحدهاي قضائي، به استناد بخشنامه شماره ۵۷۹۷/م/۱۱۰ مورخ ۱۷/۷/۷۹ مركز حفاظت اطلاعات كل قوه قضائيه، «كارآموزان وكالت» را جهت كارآموزي در محاكم نپذیرفته‌اند…! ازآنجاکه بر اساس مقررات موجود، ازجمله وظايف كارآموزان وكالت، حضور در جلسات دادرسی‌های مدني و كيفري، تهيه گزارش از پرونده، براي تكميل كارنامه و تأييد مراتب از سوي رؤساي دادگاه‌ها، می‌باشد بنابراين، كارآموزان مذكور، از شمول مفاد بخشنامه مركز مزبور، خارج می‌باشند و اقتضاء دارد، در مواردي كه اين قبيل كارآموزان با ارائه پروانه كارآموزي معتبر جهت انجام تكاليف عملي خود، به دادگستری‌ها مراجعه می‌نمایند، در حدود مقررات، همكاري لازم به عمل آيد.

دکمه بازگشت به بالا