اخبار استانها

جلسه مشترک رئیس و اعضای هیأت مدیره مرکز و کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان با مقامات قضایی استان

رئیس و اعضای هیأت مدیره مرکز و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان با مقامات دادگستری استان اصفهان از جمله: معاون محترم قضائی رئیس کل و معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان اصفهان، معاون محترم قضائی رئیس کل در شوراهای حل اختلاف استان اصفهان
معاون محترم مالی،پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان اصفهان، معاون محترم قضائی رئیس کل و معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان اصفهان، دادستان محترم مرکز استان اصفهان و رئیس کل محترم دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان جلسه ی مشترکی برگزار کردند.
موضوع این جلسه، ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی و بررسی علل اطاله در اجرای قرارهای کارشناسی و اعلام نظر کارشناسی بود که در سالن شهید تولایی واقع در دادگستری کل اصفهان برگزار شد.

دکمه بازگشت به بالا