Uncategorized

جلسه اعضای هیئت مدیره های مرکز وکلای قوه قضاییه و مرکز کارشناسان رسمی استان همدان با دکتر بهادری جهرمی

جلسه اعضای هیئت مدیره های مرکز وکلای قوه قضاییه و مرکز کارشناسان رسمی استان همدان با دکتر بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده
در اولین برنامه سفر به استان همدان، اعضای هیئت مدیره های وکلا و کارشناسان در جلسه ای مشترک با دکتر بهادری جهرمیبه بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

در این جلسه، دکتر بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده اظهار داشتند: با وجود اینکه مرکز کارشناسان رسمی استان همدان به تازگی کار خود را آغاز کرده است، اقدامات موثری در سطح استان همدان صورت گرفته است که نشان از همت بلند این مرکز در ارائه خدمت رسانی بهتر به مردم دارد.
وی ضمن اشاره به اینکه هم افزایی بین وکلا و کارشناسان راهگشای بسیاری از مشکلات است، برگزاری جلسه مشترک و مستمر مرکز وکلا و مرکز کارشناسان رسمی را مهمترین اقدام در راستای افزایش این هم افزایی و انتقال تجربه دانستند.
وی همچنین از مرکز وکلای قوه قضاییه همدان به جهت انجام اقدامات موثر در سطح استان تقدیر و تشکر نمودند و توصیه کردند مرکز وکلا کارشناسان رسمی قوه قضائیه ، حامی و کمک کننده مردم باشند .
در ادامه، آقایان ترکستانی و گلی پور، روسای هیئت مدیره مرکز وکلا و مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه  همدان گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه های وکالت و کارشناسی ارائه دادند. همچنین سایر اعضای هیئت مدیره وکلا و کارشناسان به بیان نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی وکالت و کارشناسی در سطح استان پرداختند.

دکمه بازگشت به بالا