Uncategorized

تکمیل اطلاعات پرونده الکترونیکی پذیرفته شدگان مصاحبه علمی متقاضیان اخذ پروانه مشاوره خانواده

احتراماً بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله مصاحبه علمی مراکز مشاوره خانواده (دارای شرایط معافیت از آزمون) می رساند از ۴-۸-۹۸ به مدت دو هفته می توانند با مراجعه به لینک زیر نسبت به تکمیل مشخصات و بارگذاری مدارک خود در سایت مرکز اقدام نمایند.

ورود به صفحه تکمیل مشخصات و بارگذاری مدارک

دکمه بازگشت به بالا