قوانین و مقررات وکالت

توجه ‌قضات به مقررات‌ قانون وكالت براي اجتناب‌ از اطاله‌ دادرسي به‌ جهت عدم حضور به‌موقع وكلا مصوب ۱۳۷۵/۷/۸ رئیس قوه قضائیه

بعضي از مراجع قضايي يكي از عوامل اطاله رسيدگي در پرونده‌ها را ناشي از عدم حضور به‌موقع آقايان وكلا می‌دانند درحالی‌که در اين خصوص پیش‌بینی‌های لازم قانوني شده است و براي جلوگيري از هرگونه تأخير در رسيدگي توجه آقايان قضات محترم را به قانون وكالت به‌خصوص مواد ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۵۷ آن جلب می‌نماید و انتظار دارد با مراقبت لازم از هرگونه اطاله دادرسي و تأخير در رسيدگي جداً جلوگيري به عمل آيد.

دکمه بازگشت به بالا