اخبار استانها

تفاهم نامه همکاری بین مرکز وکلا قوه قضائیه استان گلستان و آموزش پرورش استان

 

در مورخ ۲۶/ ۵ / ۹۹ در جهت بهره مندی از خرد جمعی ، تجربیات و توانمندی های یکدیگر و همچنین نظر به جایگاه آموزش و پرورش بعنوان عامل اثرگذار اجتماعی و مولد نیروی انسانی و سرمایه فرهنگی و معنوی کشور و با توجه به نقش فرهنگیان در تعلیم و تربیت و به منظور ارتقا آگاهی‌های حقوقی فرهنگیان استان گلستان؛ #تفاهم نامه ارائه خدمات حقوقی و مشاره ای بین اداره کل #آموزش و پرورش استان گلستان و #مرکز وکلای قوه قضائیه استان گلستان با محوریت بهره مندی فرهنگیان استان از ظرفیت مرکز وکلای استان در مراجع قضایی و شبه قضایی و همکاری در زمینه خدمات داوری و کارگاههای آموزشی منعقد گردید.
روابط عمومی مرکز وکلای قوه قضائیه استان گلستان
دکمه بازگشت به بالا