اخبار مرکز

تصویر مصوبه اصلاحی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص بند الحاقی ۸ لایحه بودجه که پس از تایید شورای نگهبان نهایی شد

♦️تصویر مصوبه اصلاحی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص بند الحاقی ۸ لایحه بودجه که پس از تایید شورای نگهبان نهایی شد.

پیرو خبر منتشر شده از سوی روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در خصوص اصلاح متن پیشنهادی قبلی

 

دکمه بازگشت به بالا