کارشناسی-مقررات-جدید

تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۴/ص مورخ ۱۱ /۵ /۱۳۹۵ راجع به آیین‌نامه معاملات بنياد مسكن انقلاب اسلامي مصوب ۱۳۹۵/۲/۱۱ وزير راه و شهرسازي

ماده ۵ ـ آن گروه از معاملات كه به‌تبع نوع و ویژگی‌های مأموريت و عملكرد بنياد و نيز برخورداري از اهميت و كيفيت متمايز با شرايط معاملات عادي و متعارف، قابل انجام به طرق و روش‌های متداول نباشند. تحت عنوان معاملات خاص تابع مقررات موضوعه اين فصل خواهند بود و از طريق ترك مناقصه و مزايده به انجام می‌رسند.

موارد بارز و قابل تميز معاملات خاص با توجه به طبقه‌بندی نوع آن‌ها به ترتيب زير خواهند بود:

بند ۴ – استيجاره يا خريد اموال غیرمنقول و حق واگذاري محل كه بهاي پايه آن با نظر كارشناس رسمي دادگستري تعيين خواهد شد.

ماده ۳۶ ـ اجاره اموال غیرمنقول و حق واگذاري محل در نصاب عمده به طريق مزايده انجام خواهد گرفت و در نصاب‌های متوسط و جزئي با اخذ نظر كارشناس منتخب بنياد به‌گونه‌ای كه حداكثر منافع بنياد لحاظ شود، انجام می‌گیرد و تنفيذ معاملات مذكور به عهده رياست بنياد می‌باشد.

تبصره – چنانچه پس از انجام سه بار مزايده امكان اجاره اموال يا حق واگذاري محل ميسر نگردد، فروش از طريق توافق و حداقل باقیمت اعلام‌شده از طرف كارشناس رسمي دادگستري و رعايت صرفه و صلاح بنياد امکان‌پذیر خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا