کارشناسی-مقررات-جدید

تصویب‌نامه در خصوص آیین‌نامه نحوه رسيدگي به قصور يا تخلف شرکت‌های بيمه ۱۳۹۸/۲/۸ هیئت‌وزیران

ماده ۱۵- بيمه مركزي می‌تواند به‌منظور تسريع در تهيه، جمع‌آوری و تكميل مدارك و اطلاعات موردنیاز از كارشناس يا هيئت كارشناسي استفاده نمايد. كليه مديران و كارمندان بیمه‌گر، نمایندگی‌ها و کارگزاری‌های بيمه و كاركنان آن‌ها موظف‌اند با كارشناس يا هيئت كارشناسي همكاري لازم را به عمل‌آورده و اسناد و اطلاعات درخواستي را در مهلت تعیین‌شده از سوي مرجع رسیدگی‌کننده در اختيار آن‌ها قرار دهند.

دکمه بازگشت به بالا