قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

تصويبنامه هيئت وزيران در مورد پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از كشور ماموران وزارت امور خارجه مصوب ۶/۱۰/۱۳۵۵ هیئت وزیران

تبصره ۱ ماده ۲- (الحاقی ۳/۱۱/۱۳۶۳) افرادي كه تحت عنوان كارشناس (اعم از كنسولي، اقتصادي و…) به خارج از كشور اعزام می‌شوند مشمول ضوابط هم‌ترازی كميسيون ماده ۵ آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور موضوع بند ج ماده ۳۹ قانون استخدام كشوري خواهند بود.

تبصره ۲ ماده ۲ – (الحاقی ۳/۱۱/۱۳۶۳)  وزارت امور خارجه مجاز است به مقامات مذكور در جدول فوق تا زماني كه موقتاً عهده‌دار مسئوليت سرپرستي نمايندگي خارج از كشور (اعم از كاردار، سركنسول، معاونت سفارت يا كنسولگري) هستند فوق‌العاده اشتغال رديف ۲ و ۳ (رايزني درجه ۱ و ۲) حسب مورد پرداخت نمايند.

دکمه بازگشت به بالا