اخبار استانها

تشکیل جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس کل دادگستری، معاونین قضایی و قضات دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری

جلسه رسیدگی به پرونده قتل مرتبط با دادگاه کیفری یک استان چهارمحال و بختیاری که به لحاظ اختلاف شعبه کیفری یک شهرکرد و شعبه دیوان عالی کشور در رسیدگی منتهی به ضرورت صدور رای اصداری گردیده بود، صبح امروز در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مرکزوکلای قوه قضاییه استان به نقل ازروابط عمومی دادگستری ، در این جلسه که برای اولین بار به صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید رئیس کل دادگستری، معاونین قضایی و قضات دادگاه تجدید نظر و کیفری یک استان به عنوان اولین دادگستری استان حضور داشتند و پس از بحث و تبادل نظر میان قضات دیوان، در نهایت رای دادگاه کیفری یک شهرکرد با اکثریت آراء مورد تایید قرار گرفت.
در پایان جلسه نیز رئیس کل دادگستری استان ضمن تشکر از ایجاد زمینه ارتباط جهت شرکت قضات استانها در جلسات دیوان عالی کشور، حضور قضات دادگاههای تجدیدنظر استانها در جلسات دیوان و استفاده از نظریات قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور را موجب غنای علمی و به تبع آن اتقان آراء همکاران قضایی در استانها دانست.

روابط عمومی مرکز وکلای قوه قضاییه استان چهارمحال و بختیاری

دکمه بازگشت به بالا