قوانین و مقررات وکالت

تشكيل واحد ارشاد و امداد در كنار دادگاه‌های مدني خاص مصوب ۱۳۷۰/۹/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده ۴ – بند ۲ – تبصره – درصورتی‌که لزوم از بانوان حقوقدان واجد شرایط وكالت به‌منظور دفاع از زنان بی‌بضاعت دعوت می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا