اخبار مرکز

به عمل کار برآيد به “سخنرانی” نيست!

در اين جدول ها ببينيد:

نتايج تعامل مثبت و مذاكرات موثر مركز وکلا و ارائه پیشنهاد های جدید به مسئولان ارشد قوه قضائيه در خصوص پيش نويس «آيين نامه تعرفه #حقالوكاله و حق المشاوره و مقايسه ي پيشنهادهاي صورت گرفته توسط #مركزوکلا و متن پیشنهادی #كانون_مركز با متن مصوب»

جدولها گوياست و نيازي به هيچ توضيحی نيست!

 

 

دکمه بازگشت به بالا