اخبار مرکز

برگزاری مجدد دوره داوری سطح یک به صورت مجازی

باتوجه درخواست بسيار متقاضيان دوره های داوری ،دوره سطح يك مقدماتی مجدد برگزار می شود

باتوجه درخواست بسيار متقاضيان دوره های داوری ،دوره سطح يك مقدماتی مجدد برگزار می شود.

ثبت نام از امروز در سايت عدالتخانه انجام مي شود.

زمان دوره ٢٨ و ٢٩ خردادماه می باشد و داوطلبين در هرروز امكان بهره برداری از سه ساعت دوره را دارند.

داوطلبين در روز ٣٠خرداد نيز مي توانند مجددا كل شش ساعت دوره را ملاحظه نمايد.

دکمه بازگشت به بالا