اخبار استانها

برگزاری آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه سال ۹۹در استان ایلام همزمان باسراسرکشور

امروزجمعه مورخ ۹۹/۷/۴ آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه در نوبت صبح راس ساعت۹صبح وآزمون مشاوران خانواده قوه قضائیه راس ساعت ۱۵ الی ۱۷/۴۵ همزمان با سراسر کشور بارعایت پروتکل های اجتماعی در دانشگاه ایلام با حضور ۶۵۱ داوطلب ازمون وکالت که ازاین تعداد۲۷۲نفرمردو۲۷۹نفرزن و از۲۸ نفر داوطلب مشاور خانواده ۱۳نفرمردو۱۵نفرزن برگزار شد،که با حضورو بازدیدازفرایند آزمون توسط ریاست معزز کل دادگستری استان جناب آقای دکتر دهقانی، ریاست محترم حفاظت و اطلاعات دادگستری استان جناب آقای حسینی، معاونت محترم قضایی دادگستری استان جناب آقای داودی نیا، سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی دادگستری استان جناب آقای سلیمانی اعضای محترم هیات مدیره و بازرسین مرکز وکلای قوه قضائیه استان ایلام جناب آقایان محمدرضا مراد نژادی(رئیس هیات مدیره) یوسف انصاری(نائب رئیس) سعیداحمدی(عضو هیات مدیره) رحمان کرمی(عضو هیات مدیره) سرکارخانم زینب سبزعلی زاده(عضو هیات مدیره) وآقایان حبیب اله رحمتی(بازرس هیات مدیره) جعفر اجلالی (بازرس هیات مدیره) و ریاست محترم دانشگاه ایلام دکتر علی اکبری، معاونت محترم آموزشی دانشگاه ایلام جناب اقای دکتر نعمتی، عوامل اجرایی وجناب آقایان امینی وکرمی بعنوان نماینده گان مرکز وکلای قوه قضائیه وکارشناسان رسمی دراستان برگزارگردید،بدیهی است برگزاری آزمون موصوف از سوی خبر گزاری های فارس، ایسنا، ایرنا،بازتاب و سایت های خبری استان وغیره بصورت مبسوط پوشش خبری داده شد و از سوی تحریریه خبر صدا و سیمای استانی مرکز ایلام در بخش خبری منعکس گردید.

دکمه بازگشت به بالا