قوانین و مقررات وکالت

بخشنامه قوه قضاييه در خصوص حق انتخاب وكيل در كليه محاكم مصوب ۱۳۷۱/۵/۲۴ دادستان کل کشور

با توجه به اصل سي و پنجم قانون اساسي و ماده ۷ آئین‌نامه تشكيل دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب اسلامي مصوب شوراي انقلاب و خصوصاً مصوب يازدهم مهرماه ۱۳۲۰ مجتمع محترم تشخيص مصلحت نظام مبني بر حق انتخاب وكيل در كليه محاكم، توجه كليه قضات محترم دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامي سراسر كشور را به نكات ذيل جلب می‌نماید.

۱ – ضروری است در مرحله تحقيقات و قبل از رسيدگي و صدور حكم، طي صورت‌جلسه‌ای كه به امضاء متهم خواهد رسيد حق انتخاب وكيل جهت دفاع در دادگاه به وي تفهيم و پاسخ مربوط مبني بر معرفي وكيل يا امتناع از معرفي آن را منعكس و ضميمه پرونده نمايند.

۲ – از اين به بعد قضات محترم محاكم بدون انجام مراتب فوق مجاز به رسيدگي و صدور حكم نبوده و عدم رعايت اين امر موجب تخلف انتظامي و بی‌اعتباری حكم اصداري و نقض آن در مرحله تجديدنظر خواهد بود.

۳ – چنانچه متهم خواستار انتخاب وكيل بوده ولي از پرداخت دستمزد وكيل عاجز است بايستي دادگاه‌ها نسبت به انتخاب و تعيين وكيل تسخيري براي وي اقدام نمايند.

۴ – دخالت وكلا در مرحله دادسرا صرفاً در حد حضور در جلسات بازجوئي از موكل خويش و ارائه توضيحات در این مورد شفاهاً يا كتباً بوده ولي در مرحله دادگاه مجاز به مطالعه پرونده و شركت در جلسات رسيدگي می‌باشند.

دکمه بازگشت به بالا