قوانین و مقررات وکالت

بخشنامه راجع به منع درخواست تجدید محاکمه وکلایی که وکالت در توکیل دارند مصوب ۱۳۱۷/۴/۱۴ وزیر عدلیه

بر طبق اطلاعي كه رسيده است گاهي از اوقات پاره از وکلا عدليه با داشتن اختيار وكالت در توكيل غير به بهانه ناخوشي و فرستادن گواهی‌نامه پزشك در دادگاه حاضر نشده و خواستار تجديد وقت محاكمه می‌شوند.

چون اين رويه قطع‌نظر از اينكه مخالف ماده (۲۹) قانون وكالت است به‌منظور اساسي دولت در حسن جريان كارهاي قضائي و تسريع در احقاق حق لطمه وارد می‌سازد اين است بدین‌وسیله گوشزد می‌نماید كه هرگاه در آينده نظير چنين رفتاري از هر يك از وکلا عدليه سر زند دادگاه‌ها مکلف‌اند فوراً به دفتر كل وکلا اطلاع دهند و مقررات انتظامي درباره متخلف به‌طور شديد اجرا خواهد شد.

 

دکمه بازگشت به بالا