قوانین و مقررات وکالت

بخشنامه راجع به عرض حال‌های تقديمي از طرف وكلا مصوب ۱۳۱۶/۵/۱۴ وزیر عدلیه

چون غالباً ملاحظه می‌شود كه آقايان وکلا عدليه در تقديم عرض حال‌های خود از مواد قانون اصول محاكمات حقوقي (آزمايش) راجع به تقدیم عرض حال و تكميل نواقص آن استفاده بی‌موقع نموده و باعث تأخیر جريان امور و تطويل محاكمه می‌شوند و محاكم هم كه طبق مقررات مكلف هستند گزارش در اين باب براي تعقيب وكيل به وزارت عدليه بفرستند در انجام اين وظيفه مسامحه می‌نمایند و سبب تجري وکلا می‌شوند لذا به عموم محاكم ابلاغ می‌شود كه غفلت از فرستادن گزارش به وزارت عدليه باعث مسئوليت شديد خواهد شد – و براي آگاهي آقايان قضات عين شرحی که اخیراً به بعضي از آقايان وکلا عدليه نوشته‌شده ذیلاً درج می‌شود. لازم است مفاد آن را به اطلاع فرد فرد وکلا حوزه خودتان برسانيد

آقاي… وكيل رسمي عدليه

به‌قرار گزارشي كه از محاكم رسيده است در عرض حال‌هایی كه از طرف شما تقديم محكمه می‌شود نواقصي از قبيل ضميمه نبودن وکالت‌نامه مصدق – عدم درج اعتراضات در نسخ متعدد – الصاق تمبر به‌طور ناقص – معلوم نبودن محل اقامت مدعي عليه و مستأنف عليه و مقدار خسارت و عدم الصاق تمبر نسبت به مجموع محکوم‌به (اصل و خسارت) و مشخص نبودن ميزان محکوم‌به و معلوم نبودن مشخصات اصحاب دعوا با قيد شهرت – شغل – محل اقامت و ضميمه نبودن رونوشت احكام به عرض حال و غيره موجود است كه باعث اتلاف وقت و بطوء جريان كار و تطويل در محاكمه می‌گردد. به عبارت اخري از مقررات مواد (۱۲ ـ ۱۹ ـ ۲۹۱ ـ ۲۵۸) اصول محاكمات حقوقي (آزمايش) استفاده بی‌موقع می‌شود درصورتی‌که وضع مواد مذكور براي مواقع اضطراري و مخصوصي بوده است نه اينكه وسيله سهل‌انگاری و تطويل محاكمه و بالنتيجه ياس و عدم رضايت مردم از عدليه گرديده و رويه جاري و معمولي اين باشد كه از تسهيلاتي كه قانون براي موارد خاصي فراهم كرده است استفاده بی‌موقع نموده و به حسن جريان امور قضائي لطمه وارد شود.

چون وزارت عدليه مصمم است به اقداماتي كه باعث تطويل كار و تأخیر جريان امور تضييع حق مردم باشد خاتمه دهد خاصه نسبت به وکلا عدليه كه آشنا به قانون و انتظار هیچ‌گونه بي ترتيبي از ناحیه آنان نمی‌رود لذا لزوماً تذكر داده می‌شود كه در آتيه هرگاه اين رویه نامطلوب تكرار شود اختياري كه قانون وكالت در ماده ۵۱ به وزارت عدليه داده اعمال نموده و رؤسا مجازات متناسبي درباره متخلف مقرر خواهد داشت.

 

دکمه بازگشت به بالا