چندرسانه ای

باید مالیات از حق الوکاله اخذ شده پرداخت شود، نه از کل قرارداد.

دکمه بازگشت به بالا