اخبار مرکز

اولين گزارش عملكرد كميته هاي صلح و سازش اتاق داوري مركز مستقر در تمام استانها

اولين گزارش عملكرد كميته هاي صلح و سازش اتاق داوري مركز مستقر در تمام استانها:

با همت اعضاي هيات مديره وكلا و كارشناسان رسمي استان ها و كميته هاي صلح و سازش و تشكيل مستمر اين كميته ها در همه استانها (دفاتر هيات مديره وكلا و كارشناسان رسمي )
حدود ٩٠درصد پرونده هاي شكايت ،در كميته ها بررسي و منجر به صلح و سازش گرديده است.
اتاق داوري مركز مراتب سپاس خود را بدينوسيله از همه اعضا محترم كميته هاي صلح و سازش و نمايندگان استاني و همه اعضا هيات مديره وكلا و كارشناسان رسمي اعلام ميدارد.
به اميد موفقيت هاي روز افزون

 

 

دکمه بازگشت به بالا