اهداف راهبردی مرکز

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از یک سو نهادی با ماموریت‌های حاکمیتی محسوب می‌شود و علاوه بر متقاضیان خدمات حقوقی، نسبت به عموم مردم و ساختار حکمرانی کشور نیز دارای مسئولیت است. از سوی دیگر به عنوان توسعه دهنده خدمات حقوقی، متولی نظام‌های کارشناسی رسمی، وکالت و مشاوران خانواده بوده و دارای ماموریت‌های تخصصی و حرفه‌ای می‌باشد. بنابراین، اهداف راهبردی مرکز در سه حوزه کلان «جامعه»، «حاکمیت» و «نظام خدمات حقوقی» قابل تعریف می‌باشد که در شکل ۱ ارائه شده‌است. در راستای عمل به تکالیف قانونی و تحقق ماموریت‌های محوله و با توجه به سه حوزه کلان مزبور، اهداف راهبردی مرکز مطابق جدول شماره ۱ در نه سطح تعریف شده‌ که مبنای طراحی برنامه‌های عملیاتی مرکز در بازه‌های کوتاه‌مدت و میان مدت می‌باشد.

شکل شماره ۱

 

 

حوزه کلان ماموریت سطح عملکرد اهداف راهبردی مرکز
جامعه متقاضیان خدمات حقوقی تسهیل دسترسی به خدمات حقوقی با کیفیت و ارزان
عموم مردم ارتقای دانش حقوقی مردم

صیانت و پاسداری از حقوق عامه

فعالان اقتصادی تخصصی کردن خدمات حقوقی متناسب با نیاز فعالان اقتصادی
حاکمیت قوه قضائیه بازطراحی نظام خدمات حقوقی با رویکرد پیشگیری‌محور و افزایش صلح و سازش

طراحی سازوکارهای کشف مصادیق تضییع حقوق عامه

دولت همکاری با معاونت حقوق رئیس جمهور در اصلاح قوانین و تهیه لوایح مربوطه

همکاری با وزارت خارجه در پیگیری مسائل حقوقی در سطح بین‌الملل

مجلس همکاری در اصلاح و به‌روز آوری قوانین حوزه خدمات حقوقی
نظام خدمات حقوقی نهاد وکالت تخصصی کردن وکالت

توسعه کسب‌وکارهای نوین حقوقی

ارتقای سطح عملکرد وکلا

نهاد کارشناسی رسمی استانداردسازی و ایجاد وحدت رویه در امور کارشناسی رسمی

ارتقای سطح عملکرد کارشناسان رسمی

نهاد مشاوران خانواده ارتقای سطح عملکردی مشاوران خانواده
دکمه بازگشت به بالا