قوانین و مقررات وکالت

انحلال دادگاه و دادسراي انتظامي وكلاي دادگستري و ابطال تصميمات متخذه مصوب ۱۳۶۳/۱/۲۸ شورای عالی قضایی

بخشنامه به كليه مراجع قضايي

تصميم مورخ ۲۸/۱/۱۳۶۳ شوراي عالي قضايي به شرح زير ابلاغ می‌شود:

شوراي عالي قضائي در جلسه ۵۲۳ – ۲۸/۱/۱۳۶۳ نظر به اختيارات حاصله از ماده ۲۶ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري موضوع شكايت وكلاي دادگستري را از احكام تعليق يا تنزل درجه و تصميمات متخذه به‌عنوان دادگاه انتظامي وكلا يا كانون اسلامي وكلا موردبررسی قرارداد و چنين اتخاذ تصميم نمود:

نظر به اينكه تشكيل هیئت‌مدیره كانون و به‌تبع آن تعيين اعضا ء دادگاه و دادسراي انتظامي وكلا منوط به رعايت ترتيبات قانوني است كه در مديريت و تشكيل دادگاه و دادسراي انتظامي فعلي مقررات مذكور مراعات نگرديده است لذا اين تشكيلات منحل و تصميمات آراء متخذه آن‌ها در موارد فوق باطل اعلام می‌گردد.

بديهي است نسبت به تصفيه وكلاي دادگستري پس از انتخاب هیئت‌مدیره و تشكيل دادسرا و دادگاه انتظامي به طريق قانوني اقدام خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا