Uncategorized

انتصاب دکتر مریم بختیاری به عنوان مجری پروژه ارزیابی و انتخاب متقاضیان اخذ پروانه مشاوره خانواده

? دکتر بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در حکمی دکتر مریم بختیاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را به سمت مجری پروژه ارزیابی و انتخاب متقاضیان اخذ پروانه مشاوره خانواده در سال ۱۳۹۸ منصوب کردند.
برخی از سوابق علمی و اجرایی دکتر مریم بختیاری به شرح زیر است:
?دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
?دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
?عضو بورد روانشناسی بالینی و بورد پزشکی ورزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
?عضو کمیته مطالعات اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
?مدیر گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
?مسئول کمیته استاندارد سازی خدمات روانشناسی بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
?سرپرست مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی
?عضو شورای تأمین بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
?رئیس درمانگاه روانشناسی مجموعه روانپزشکی بیمارستان امام حسین(ع)
?تألیف بیش از ۳۰ عنوان کتاب و مقاله در حوزه‌های تخصصی روانشناسی

دکمه بازگشت به بالا