اخبار مرکز

انتخاب دومین بانوی رئیس هیئت مدیره مراکز وکلای کشور

انتخاب دومین بانوی رئیس هیئت مدیره مراکز وکلای کشور

انتخاب دومین بانوی رئیس هیئت مدیره مراکز وکلای کشور

سرکار خانم وکیل نرگس صلواتی با اعتماد جامعه وکلای مرکز استان اصفهان و با رای هیئت مدیره به عنوان رئیس هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه این استان انتخاب گردید.

دکمه بازگشت به بالا