قوانین و مقررات وکالت

امكان اخذ المثناي سند مالكيت توسط وكيل در صورت قيد اين اختيار در وکالت‌نامه مصوب ۱۳۸۴/۷/۱۲ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

نظر به اينكه در خصوص اخذ المثناي سند مالكيت توسط وكيل رویه‌های مختلفي اعمال می‌گردد لذا چنانچه اختيار اخذ المثناي سند مالكيت در وکالت‌نامه قيد و تصريح نشده باشد تحويل المثناي سند مالكيت مذكور به وكيل خالي از اشكال نخواهد بود. مقتضي است مراتب را جهت اطلاع و اقدام لازم به واحدهاي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي تابعه ابلاغ نمايند.

دکمه بازگشت به بالا