قوانین و مقررات وکالت

افزايش حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۸۷/۳/۱۹ رئیس قوه قضائیه

بنا بر درخواست شماره ۳۷۷۲/ب مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۷ كانون وكلاي دادگستري مركز و موافقت مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۷ رياست معظم قوه قضاييه حق عضويت مقرر در مصوبه مورخ ۷/۸/۱۳۸۱ با توجه به ماده ۹ آیین‌نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري مصوب ۳۰ اسفندماه ۱۳۵۰ وزارت سابق دادگستري از مبلغ فعلي به مبلغ یک‌میلیون و پانصد هزار ريال افزايش يافت و مراتب جهت اطلاع عموم وکلا اعم می‌گردد.

دکمه بازگشت به بالا