قوانین و مقررات وکالت

اعمال نظارت و گزارش موارد تخلف از ماده ۵۷ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ توسط روساي محاكم و دادستان‌ها مصوب ۱۳۸۳/۳/۷ رئیس قوه قضائیه

طبق مقررات ماده ۵۷ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ رؤساي محاكم و دادستان‌ها مسئوليت نظارت بر اجراي صحيح قانون مذكور بوده و در صورت مشاهده بی‌نظمی يا مسامحه يا عدم توانائي وكيل در ايفاي وظيفه وكالتي و همچنين اطلاع از سوء اخلاق و اعمال وکلا، وظیفه‌دارند مراتب را بدون تأخير به قوّه قضائيه گزارش نمايند. نظر به اهميت اين موضوع و امكان تعقيب انتظامي مقامات صدرالذكر، اقتضاء دارد اعمال نظارت و گزارش موارد تخلّف دقيقاً و اكيداً موردتوجه و عمل قرار گيرد. به نظر می‌رسد كه اين وظيفه قانوني مغفول مانده و مقامات قضائي مسئول در اجراي آن اهتمام كافي نداشته‌اند كه پيامد آن فقدان سامان و انضباط در عملكرد برخي از وکلا بوده و ادامه اين روند در راستاي سياست توسعه قضائي و امنيت اجتماعي نمی‌باشد. دادسراي انتظامي قضات بر اجراي صحيح قانون و نظارت و موارد تخلّف را تعقيب خواهد نمود.

دکمه بازگشت به بالا