اخبار مرکز

اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص سهمیه ایثارگران

به گزارش روابط عمومی مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به اطلاع می رساند: پیرو سوالات مکرر داوطلبان در خصوص سهمیه ایثارگری

به گزارش روابط عمومی مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به اطلاع می رساند:

پیرو سوالات مکرر داوطلبان در خصوص سهمیه ایثارگری، واحد سنجش مرکز به نقل از معاونت محترم نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح و دفتر معاونت محترم نیروی انسانی سپاه و ارتش گفت:
کسانی که از دو مرجع و ارگان سابقه ی ایثارگری دارند برای استفاده از این سهمیه ایثارگری باید به یگان خدمتی محل خود که سابقه کمتری در آن دارند رجوع کرده و درخواست تجمیع داده و با گرفتن نامه از آن یگان، نامه را به یگانی که سابقه بیشتری دارندتحویل دهند تا سابقه ی ایثارگری آنان به محل یگان خدمتی که سابقه ی بیشتری دارند انتقال پیدا کند.
برای مثال اگر داوطلبی ١٠ ماه سابقه ایثارگری در ارتش دارد و نیز ۵ ماه سابقه بسیج داوطلبانه دارد، باید به سازمان بسیج محل خدمت خود رجوع کرده و با گرفتن سابقه خود از این سازمان نامه را به یگانی که بیشتر سابقه دارند تحویل دهند و درخواست تجمیع دهد تا سابقه ی ایثارگری او از بسیج به محل یگان خدمتی ارتش که سابقه بیشتری در این محل دارد انتقال پیدا کند.
هم چنین این واحد متذکر شد:
پیرو پیامک ارسالی اخیر مرکز اگر امکان تجمیع سوابق برای داوطلبان میسر نیست،
می توانند برای تسهیل در این امر در سایت مرکز دو کد ایثارگری خود را وارد کنند و این موضوع توسط مرکز از دو مرجع استعلام گرفته خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا