اخبار استانها

اطلاعیه دادگستری استان خراسان رضوی

مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان خراسان رضوی
سلام علیکم
احتراما، با توجه به ادامه وضعیت شیوع ویروس کرونا و به منظور جلوگیری از تکثیر آن، جهت مدیریت مطلوب خدمات و پذیرش متقاضیان و مراجعین، به اطلاع می رساند فعالیت دفاتر از روز شنبه مورخه ۱۶/۱/۹۹ به صورت محدود آغاز خواهد شد، لذا شایسته است فقط موارد ضروری ذیل الذکر پذیرش گردد و از ثبت هرگونه عناوین دیگر مواکداً اجتناب شود. لازم به ذکر است چنانچه درخواست/دادخواستی خارج از موعد قانونی باشد، شرایط فورس ماژور و اضطراری از تاریخ ۲۰/۱۲/۹۸ به عنوان عذر موجه تاخیر در تقاضا لحاظ می گردد و الزاما متن زیر به عنوان عذر تاخیر در متون مذکور قید گردد:
“به استناد مفاد بند ب بخشنامه شماره ۱۲/م پ مورخه ۵/۱/۹۹ ریاست محترم کل دادگستری استان خراسان رضوی، مبنی بر شیوع گسترده بیماری کرونا و وجود شرایط اضطراری و لزوم فاصله اجتماعی حسب تصمیم مقامات مسئول اعلام شده.”
بدیهی است پس از رفع شرایط اضطرار فعلی، متعاقبا شرایط پذیرش دادخواست ها به شکل معمول انجام خواهد شد. ضمنا ساعت کاری دفاتر در شهر مشهد از ساعت ۸ الی ۱۴ و در مابقی شهرستان ها از ساعت ۸ لغایت ۱۳ خواهد بود.

موارد ضروری قابل ثبت در دفاتر خدمات در شرایط فعلی:
۱٫ اعتراض به آرا و تصمیمات قضایی (واخواهی/تجدید نظر خواهی/فرجام خواهی/اعاده دادرسی، اعتراض نسبت به قرار های دادسرا، اعتراض نسبت به نظر کارشناس)
طرح دعاوی که مقید به زمان است در آخرین روزهای مهلت از قبیل: (طرح دعاوی اصلی در صورتیکه قبلا دستور موقت یا تامین خواسته صادر شده باشد، طرح دعاوی مطالبه وجه سند تجاری به طرفیت ظهر نویس در پایان یک سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت یا واخواست، شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در پایان سه ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم یا cell اقدام، دادخواست اعسار از محکوم به در پایان یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه، دادخواست اعسار از هزینه دادرسی در صورت اخطار رفع نقص جهت تودیع هزینه، طرح دعاوی تقابل و جلب ثالث در آخرین روز مهلت قانونی)
علی ثابتی
معاون آمار و فناوری اطلاعات
دادگستری استان خراسان رضوی

دکمه بازگشت به بالا