قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

 اساسنامه گنجينه ملي آب ايران مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ماده ۲۲ – شورا می‌تواند در جلسات خود از كارشناسان خبره به‌منظور استفاده از نظريات مشورتي آنان دعوت به عمل آورد.

دکمه بازگشت به بالا