کارشناسی-مقررات-جدید

اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاوني توسعه و عمران شهرستاني مصوب ۱۳۹۱/۶/۲۶ هیئت‌وزیران

ماده ۷ – تبصره ۶ – آورده‌های غير نقد بايد توسط يك كارشناس رسمي دادگستري منتخب هيئت مؤسس قبل از تشكيل اولين مجمع عمومي عادي ارزیابی‌شده و قبول و ميزان آن به تصويب مجمع عمومي مذكور برسد. مجمع عمومي ابتدا بايد در خصوص آن تصمیم‌گیری كند و مادام كه مصرب نشده باشد دارندگان آن، عضو يا سهامدار غير عضو محسوب نشده و فاقد حق رأي خواهند بود.

ماده ۲۸ – تبصره ۱ – تعاوني مكلف است حداقل يك بازرس خود را از ميان مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران انتخاب نمايد و يا اينكه حسابرسي سالانه توسط حداقل يكي از مؤسسات مذكور تحت نظر بازرس / بازرسان انجام شود / شوند.

دکمه بازگشت به بالا