کارشناسی-مقررات-جدید

اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي مصوب ۱۳۹۳/۷/۲۷ هیئت‌وزیران

ماده ۲۸ – شركت داراي بازرس (حسابرس) خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد و تا زماني كه جانشين وي انتخاب‌نشده به وظايف خود ادامه خواهد داد.

تبصره ۱ – اقدامات بازرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.

تبصره ۲ – مجمع عمومي در مواردي كه بازرس اصلي را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي – مصوب ۱۳۷۲ – انتخاب كرده باشد می‌تواند بازرس علی‌البدل را نيز بر اساس همان قانون انتخاب نمايد تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلي قادر به انجام وظايف خود نباشد حسب تشخيص رئیس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد.

دکمه بازگشت به بالا