کارشناسی-مقررات-جدید

اساسنامه شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد كيش (سهامي خاص) مصوب ۱۳۹۴/۵/۷ هیئت‌وزیران

۱٫

ماده ۲۱ – اختيارات و وظايف هیئت‌مدیره به شرح زير است:

ط – اقامه و دفاع از هرگونه دعوي اعم از حقوقي و كيفري يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعيين كارشناس و ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور با رعايت اصل (۱۳۹) قانون اساسي، با يا بدون اختيار صلح و به‌طورکلی استفاده از حقوق و اجراي تكاليف ناشي از قانون داوري تجاري بین‌المللی و تعيين وكيل براي دادرسي و غيره با يا بدون حق توكيل و توكيل در توكيل و طرح دعوي خسارت و دعوي متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوي، جلب شخص ثالث، ورود در دعوي به‌عنوان ثالث، تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطاي مهلت براي محکوم‌به در دادگاه‌ها و ادارات و دواير ثبت‌اسناد.

ماده ۲۴ – مجمع عمومي عادي هرسال يك يا چند بازرس (حسابرس) را از سازمان حسابرسي و يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي – مصوب ۱۳۷۲ – انتخاب می‌کند تا بر طبق قانون تجارت و اين اساسنامه به وظايف قانوني خود عمل كنند. انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.

تبصره ۱ – مجمع عمومي عادي می‌تواند در هر زمان بازرس يا بازرسان را مشروط به تعيين جانشين آن‌ها عزل كند.

تبصره ۲ – تعيين ميزان حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومي عادي است.

[۱] . مواد مذکور ذیل این عنوان، در اساسنامه‌های دیگری تحت همین مواد با همین محتوا بیان‌شده‌اند که عبارت‌اند از: اساسنامه شركت سرمایه‌گذاری و توسعه ارس (سهامي خاص)- اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد كيش (سهامي خاص)- اساسنامه شركت سرمایه‌گذاری و توسعه كيش (سهامي خاص)- اساسنامه شركت سرمایه‌گذاری و توسعه اروند (سهامي خاص)

دکمه بازگشت به بالا