قوانین و مقررات وکالت

از منشور حقوق شهروندي مصوب ۱۳۹۵/۹/۲۹ رئیس‌جمهور

ماده ۵۷ – اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌که اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعايت اصول دادرسي عادلانه ازجمله اصل قانوني بودن جرم و مجازات، استقلال و بی‌طرفی مرجع قضايي و قضات، حق دفاع، شخصي بودن مسئوليت جزايي، رسيدگي در مدت‌زمان معقول و بدون اطاله دادرسي و با حضور وكيل، اثبات شود. احكام بايد مستدل و مستند به قوانين و اصول مربوط صادر شود.

ماده ۵۸ – حق شهروندان است كه از بدو تا ختم فرآيند دادرسي در مراجع قضايي، انتظامي و اداري به‌صورت آزادانه وكيل انتخاب نمايند. اگر افراد توانايي انتخاب وكيل در مراجع قضايي را نداشته باشند بايد براي آن‌ها امكانات تعيين وكيل فراهم شود. در راستاي استيفاي خدشه‌ناپذیر حق دفاع، از استقلال حرفه‌ای وكلا حمايت خواهد شد.

ماده ۶۳ – حق شهروندان است كه از تمامي حقوق دادخواهي خود ازجمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات قانوني آن و انتخاب وكيل، آگاهي داشته باشند و از فرصت مناسب براي ارائه شكايت يا دفاعيات خود، ثبت دقيق مطالب ارائه‌شده در همه مراحل دادرسي، نگهداري در بازداشتگاه‌ها يا زندان‌های قانوني و اطلاع خانواده از بازداشت بهره‌مند شوند

 

دکمه بازگشت به بالا