قوانین و مقررات وکالت

از مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص حقوق شهروندي در نظام اداري مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۹ شورای عالی اداری

ماده ۱۲ ـ حق رسيدگي به‌موقع و منصفانه به شكايات و اعتراضات

۲ ـ هر فردي در همه مراحل رسيدگي اداري حق استفاده از وكيل را دارد و بايد از مهلت كافي جهت تنظيم و تكميل پرونده، ارائه ادله، معرفي شهود يا پاسخ به مطالب مطرح‌شده عليه خود برخوردار باشد.

آیین‌نامه اجرايي قانون شوراهاي حل اختلاف.

دکمه بازگشت به بالا