قوانین و مقررات وکالت

از لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب۱۳۴۷/۱۲/۲۴ کمیسیون مشترک مجلسین

ماده ۱۰۲ – در كليه مجامع عمومي حضور وكيل يا قائم‌مقام قانوني صاحب‌سهم و همچنين حضور نماينده يا نمايندگان شخصيت حقوقي به‌شرط ارائه مدرك وكالت يا نمايندگي به‌منزله حضور خود صاحب‌سهم است.

ماده ۲۱۲ – مديران تصفيه نماينده شركت در حال تصفيه بوده و كليه اختيارات لازم را جهت امر تصفيه حتي از طريق طرح دعوي و ارجاع به داوري و حق سازش دارا می‌باشند و می‌توانند براي طرح دعاوي و دفاع از دعاوي وكيل تعيين نمايند. محدود كردن اختيارات مديران تصفيه باطل و كان لم يكن است.

 

دکمه بازگشت به بالا