قوانین و مقررات وکالت

از قانون موافقت‌نامه مربوط به سازمان بین‌المللی ماهواره‌ای مخابراتي مصوب ۱۳۸۲/۴/۲۹ مجلس شورای اسلامی

مقررات روش‌های مربوط به حل اختلافات ضميمه (الف) ماده ۷ بند هـ – جريان دادرسي بايد با طرح مسئله خواهان شامل دلايل و جريانات مربوطه مستند به مدارك و اصول قانوني مورد استناد آغاز گردد. پس از عرض حال خواهان عرض حال متقابل خوانده مطرح خواهد شد و خواهان می‌تواند به عرض حال متقابل خوانده پاسخ دهد. اظهارات اضافي وكلا درصورتی‌که هیئت‌داوران لازم بداند ارائه خواهد گرديد.

 

دکمه بازگشت به بالا