قوانین و مقررات وکالت

از قانون موافقت‌نامه بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد مصوب ۱۳۹۵/۸/۲۴  مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۴ – خدمات شخصي مستقل

۱ – درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای يا ساير فعالیت‌های مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود به‌استثنای موارد زير كه درآمد مزبور در دولت متعاهد ديگر نيز مشمول ماليات می‌گردد:

الف – اين شخص به‌منظور ارائه فعالیت‌های خود به‌طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، يا

ب – درصورتی‌که اقامت شخص در دولت متعاهد ديگر در يك يا چند نوبت برابر يا بيش از یک‌صد و هشتادوسه روز در يك دوره دوازده‌ماهه‌ای كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه می‌یابد باشد، در اين صورت فقط آن ميزان از درآمد مزبور كه از فعالیت‌های انجام‌شده وي در دولت متعاهد ديگر حاصل گردد مشمول ماليات آن دولت ديگر می‌شود.

۲ – اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به‌ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي يا آموزشي و همچنين فعالیت‌های مستقل پزشكان، وكلاي دادگستري، مهندسان، معماران، دندان‌پزشکان و حسابداران می‌باشد.

 

[۱] . مواد مذکور ذیل این عنوان در سایر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی تحت همین مواد با همین محتوا بیان‌شده‌اند. قبرس، جمهوری کنیا، جمهوری سوسیالیستی ویتنام، جمهوری اسلوونی، جمهوری سنگال، جمهوری آذربایجان، جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر، دولت کویت، جمهوری سودان، رومانی، دولت سلطنتی عمان، دولت پادشاهی بحرین، دولت جمهوری لهستان، دولت جمهوری اندونزی، جمهوری تاجیکستان، جمهوری بلغارستان، دولت جمهوری خلق چین، دولت جمهوری لبنان، دولت گرجستان.

دکمه بازگشت به بالا