قوانین و مقررات وکالت

از قانون مجازات اعمال‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني مصوب ۱۳۱۵/۹/۲۹ مجلس شورای ملی

ماده ۴ – هر وكيل عدليه كه به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضائي يا اداري يا حكم يا شهود و اهل خبره وجه يا مال يا فايده ديگري براي خود يا شخص ثالثي از موكل خود به‌عنوان اينكه بايد بيكي از اشخاص مذكوره بپردازد يا مساعدت آن‌ها را جلب كند تحصيل نمايد يا وعده آن را قبول كند علاوه بر رد وجه يا مال مورداستفاده يا قيمت آن به حبس تأدیبی از ۱ سال الي ۳ سال محكوم خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا