قوانین و مقررات وکالت

از قانون مجازات اسلامي مصوب۱۳۹۲/۲/۱ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس 

ماده ۲۶ ـ حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:

بند ح ـ اشتغال به‌عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت‌اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر یاری

ماده ۱۶۵ ـ اظهارات وكيل عليه موكل و ولي و قيم عليه مولی‌علیه اقرار محسوب نمی‌شود.

ماده ۶۴۸ – اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي‌شوند هر گاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شوند.

 

دکمه بازگشت به بالا