قوانین و مقررات وکالت

از قانون شهرداري مصوب ۱۳۴۴/۴/۱۱ مجلس شورای ملی

ماده ۱۱۴ (الحاقی ۱۵/۴/۱۳۵۵)- به‌منظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی به اختلاف‌نظر در چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط به انتخابات انجمن‌ها. شورای دائمی انتخابات به ریاست وزیر کشور و به عضویت افراد زیر تشکیل می‌گردد.

۱ – معاون وزارت کشور.

۲ – رئیس کانون وکلا دادگستری.

۳ – مدیرکل قضایی وزارت دادگستری.

۴ – دو نفر اعضاء انتخابی از هیئت اجرایی و دو نفر اعضاء انتخابی از دفتر سیاسی حزب.

۵ – دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحب‌نظر باشند به انتخاب وزیر کشور.

۶ – مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیر شورا را نیز به عهده خواهد داشت.

دکمه بازگشت به بالا