قوانین و مقررات وکالت

از قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۹ – بند ب – دريافت وكالت بلاعزل از تسهيلات گيرندگان و وثيقه گذاران بابت وثایق در رهن بانک‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع است و وثيقه گيرندگان موظف‌اند در قالب قراردادهاي منعقده يا ساير طرق قانوني نسبت به به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها عمل كنند.

 

دکمه بازگشت به بالا