قوانین و مقررات وکالت

از قانون دفتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۵ مجلس شورای ملی

ماده ۷ مشاغل ذيل منافي شغل سردفتري و دفتر یاری است:

۳ – وكالت در عدليه.

دکمه بازگشت به بالا