قوانین و مقررات وکالت

از قانون تشكيل صندوق تعاون وکلا و تأمين هزينه‌هاي كانون وکلا دادگستري مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۱ مجلس شورای ملی

ماده ۳ – وکلا دادگستري و كارگشايان مركز و استان‌ها بايد هرساله مبلغي به‌عنوان حق عضويت به کانون وكلاي دادگستري حوزه خود بپردازند.

ماده ۴ – هر يك از وکلا دادگستري و كارگشايان بايد هنگام پرداخت حق تعاون مذكور در ماده ۲ اين قانون مبلغي هم معادل نصف آن پرداخت نمايند.

وجوه حاصل از اجراي اين ماده و ماده ۳ به مصرف تأمين هزینه‌های كانون وکلا دادگستري مربوط خواهد رسيد.

ماده ۵ – كليه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها مکلف‌اند موقع كسر ماليات و ابطال تمبر مالياتي وجوه مندرج در مواد ۲ و ۴ را وصول كنند و هرماه به کانون وکلا حوزه مربوط ارسال دارند.

ماده ۶ – صدور پروانه وكلاي دادگستري و كارگشايان و ثبت و تمديد مدت اعتبار آن موكول بپرداخت وجوه مذكور در اين قانون است و هيچ وكيلي قبل از تمديد مدت اعتبار پروانه خود حق وكالت ندارد.

ماده ۷ – نحوه تشكيل و اداره صندوق تعاون و مصرف وجوه آن و همچنين تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه و شرايط معافيت از آن به‌موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه از طرف هیئت‌مدیره كانون وکلا دادگستري مركز تهيه می‌شود و پس از تصويب وزير دادگستري قابل‌اجرا است.

 

دکمه بازگشت به بالا