قوانین و مقررات وکالت

از قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ مجلس شورای اسلامی

ماده ۴ تبصره ۳ – در موقوفاتي كه شرط مباشرت نشده باشد هرگاه متولي براي انجام تمام يا قسمتي از امور مربوط به موقوفه وكيلي انتخاب كند وكيل مزبور بايد توانايي انجام مورد وكالت را داشته باشد درصورتی‌که وكيل انتخابي به تشخيص سازمان قادر به ايفاء وظايف محوله نباشد مراتب كتباً به متولي ابلاغ خواهد شد هرگاه ظرف دو ماه براي متوليان مقيم ايران و چهار ماه براي متوليان مقيم خارج از كشور، متولي، اقدام به تغيير وكيل ننمايد موضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانايي وكيل مزبور با ابلاغ سازمان از دخالت ممنوع می‌شود اين حكم شامل وكلايي كه قبلاً نيز انتخاب‌شده‌اند خواهد بود.

 

دکمه بازگشت به بالا