قوانین و مقررات وکالت

از قانون امور گمرکی  مصوب ۱۳۹۰/۸/۲ مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۰۲ ـ ابلاغ هر نوع صورت‌مجلس مبني بر ضبط، توقيف كالا و كشف تخلف يا قاچاق به شخصي كه به وكالت از طرف صاحب كالا اظهارنامه به گمرك تسليم نموده و تنظيم صورت‌مجلس براثر رسيدگي به آن اظهارنامه صورت گرفته است به‌منزله ابلاغ آن به صاحب كالا محسوب می‌گردد.

 

دکمه بازگشت به بالا