قوانین و مقررات وکالت

از قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب ۱۳۹۳/۷/۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس 

ماده ۶۲۵ ـ در جرائم عليه امنيت كشور يا در مواردي كه پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سري و به‌کلی سري است و رسيدگي به آن‌ها در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح است، طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد سازمان قضائي نيروهاي مسلح باشد، انتخاب می‌نمایند.

تبصره ـ تعيين وكيل در دادگاه نظامي زمان جنگ تابع مقررات مذكور در اين ماده است.

ماده ۶۲۶ ـ وكلاي داراي تابعيت خارجي نمی‌توانند براي دفاع در دادگاه نظامي حاضر شوند، مگر اينكه در تعهدات بین‌المللی به اين موضوع تصریح‌شده باشد.

 

دکمه بازگشت به بالا