قوانین و مقررات وکالت

از راهبرد و اهداف برنامه پنج‌ساله قوه قضائيه مصوب ۱۳۹۰/۹/۱۹ رئيس قوه قضائيه

قسمت ه – گسترش فرهنگ حقوقي و قضايي جامعه

ه ۳: گسترش فرهنگ بهره‌گیری از وكالت و مشاوره در فرآيند دادرسي

 

دکمه بازگشت به بالا